Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Wr 692/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-07

Sprawa ze skargi H. Ż. o wymierzenie grzywny Wojewodzie Dolnośląskiemu w związku z niewykonaniem wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 377/06

II SA/Łd 1127/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi L.K. o wymierzenie grzywny Wojewodzie [...] za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi sygn. akt II SAB/Łd 18/11 w przedmiocie stwierdzenia, czy majątek ziemski podlegał przejęciu przez Skarb Państwa

II SA/Po 812/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-30

Sprawa ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu , o sygn. akt II SA/Po 426/01

II SA/Po 812/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-28

Sprawa ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonane wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu o sygn. II SA/Po 426/01

I OZ 1154/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie R. Ł. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi R. Ł. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Bd 135/12

I SA/Wa 580/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J. M. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1183/11