Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1062/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II OZ 1052/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach , nr [...] w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 124/14 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie kary pi...

II OZ 1150/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D. W., M. W., J. ...

II OZ 1155/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie obłożenia ściany budynku mieszkalnego złomem płytkowym

II OZ 1156/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie obłożenia kostką brukową podwórka

II OZ 1157/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie obłożenia dren studni złomem płytkowym

II OZ 1158/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odcementowania okna, niszy w ścianie głównej i kamieni od ściany głównej