Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1060/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych

II OZ 1054/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Kaliszu , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OZ 1058/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w przedmiocie nakazania obniżenia piętrzenia w zbiorniku wodnym...

I OZ 1478/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w przedmiocie wezwania D.W. i M.W. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 373/12

II FZ 816/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie , nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

II OZ 1092/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

I OZ 1528/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Przemyślu , nr [...] w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne