Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1086/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1107/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę i nadbudowę

II OZ 1097/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1127/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk 1255/14 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia D. J. na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk 1255/14 odrzucające zażalenie D. J. na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SA/Bk 1255/14 odrzucające ska...

II OZ 1091/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych

II OZ 1136/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1137/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1133/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1134/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1135/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2