Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VIII SA/Wa 377/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 382/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Wa 1673/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie W.M. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od decyzji

II SA/Wa 1165/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki