Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 726/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Po 447/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego;

II SA/Po 1255/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 1066/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie nakazu rozbiórki obiektów budowlanych

II SAB/Go 55/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowej Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów