Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1384/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 516/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...]

II SA/Bd 514/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania nałożonych obowiązków

VII SA/Wa 1235/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie: stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VII SA/Wa 517/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...]

VII SA/Wa 1770/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-03

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 1738/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 1511/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Gl 102/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-26

Sprawa ze skargi P. J. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania nakazu rozbiórki w sprawie oznaczonej sygn. akt II SA/Gl 238/12 na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego - adwokata S. K. o przyznanie mu kosztów pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

VII SA/Wa 957/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   10