Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Koszty sądowe X

II GZ 517/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-20

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Urbanistów nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy członków Północnej Okręgowej Izby Urbanistów