Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-22

Sprawa ze skargi H. L.(L.) o wymierzenie Staroście [...] grzywny w sprawie niewykonania wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Kr 1240/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty B. w przedmiocie wznowienia postępowania