Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 270/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-22

Sprawa ze skargi H. L.(L.) o wymierzenie Staroście [...] grzywny w sprawie niewykonania wyroku WSA w Gliwicach w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 52/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi J.L. na pismo Starosty [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego