Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 918/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-27

Sprawa ze skargi A. O. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi z 26 sierpnia 2016 roku, w sprawie II SAB/Łd 108/16, w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania dotyczącego prawidłowości wybudowania budynków gospodarczych