Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2095/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi M. C. w przedmiocie niewykonania przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 35/16