Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 872/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 3 wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

II SA/Po 948/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 1012/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 868/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 1381/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej

II SA/Gl 355/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o zasądzenie ponoszonych kosztów tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Wr 148/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrany zasiłek dla bezrobotnych i obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku

IV SA/Wa 1021/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz zwrot kosztów korespondencji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 416/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku M. K. o uzupełnienie wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 416/13

II SA/Bd 480/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   +10   17