Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1384/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 555/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-11-25

Wniosek w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania budynku

II SA/Gl 1012/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SAB/Łd 112/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie szczelności przewodów kominowych

VII SA/Wa 516/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...]

II SA/Łd 1102/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Bd 514/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania nałożonych obowiązków

II OZ 928/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowl...

II OZ 1082/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 1235/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie: stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   22