Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 1188/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 170/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

Skarga W. G., B. M. i W. T. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 67/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 202/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SO/Wa 18/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Skarga 'M.' Spółka Komandytowa z siedzibą w S. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o zasądzenie kosztów

II SA/Lu 526/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na dokończenie budowy

II OZ 410/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na postanowienie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki tymczasowego obiektu

II SA/Po 1028/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

VII SA/Wa 2032/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Bd 1218/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na odbudowę budynku
1   Następne >   +2   +5   +10   60