Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 1012/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 416/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku M. K. o uzupełnienie wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 416/13

II SA/Gl 172/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Gl 96/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 717/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 717/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie o pozwolenie na budowę

II SA/Gl 1995/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii zażalenia skarżących na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1995/13 o zwrocie kosztów postępowania

II SA/Gl 172/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Gl 172/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-05

Sprawa ze skargi H. B. na [...] r., nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 630/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   2