Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 708/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku uczestnika postępowania [B] Sp. z o.o. w