Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 93/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania przebudowy drogi dojazdowej do garaży

VII SAB/Wa 135/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-18

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Wojewodę [...]

II SA/Rz 230/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń

II SA/Ol 1228/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-18

Skarga S. D. i Z. D. na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru budowy szamba