Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II SA/Go 202/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji

II SA/Go 202/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień oraz ulg w cenach za usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji