Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 948/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 868/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 1381/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej

IV SA/Wa 1021/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy oraz zwrot kosztów korespondencji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1104/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy

IV SA/Wr 496/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie anulowania czynności materialno

II OZ 210/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , Nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

II OZ 216/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 956/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu

II SA/Gl 1476/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego o zasądzenie na jego rzecz kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu
1   Następne >   +2   +5   7