Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 774/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-15

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg A. S., J. D., J. S., P. T., Z. T., M. P., Z. H. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr [...] w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II OZ 769/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-15

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg A. S., J. D., J. S., P. T., Z. T., M. P., Z. H. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr [...] w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II OZ 770/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-15

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg A. S., J. D., J. S., P. T., Z. T., M. P., Z. H. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr [...] w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II OZ 771/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-15

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg A. S., J. D., J. S., P. T., Z. T., M. P., Z. H. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr [...] w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II OZ 775/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-15

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg A. S., J. D., J. S., P. T., Z. T., M. P., Z. H. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr [...] w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II OZ 772/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-15

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg A. S., J. D., J. S., P. T., Z. T., M. P., Z. H. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr [...] w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo

II OZ 773/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-15

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg A. S., J. D., J. S., P. T., Z. T., M. P., Z. H. na rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr [...] w przedmiocie ustanowienia zespołu przyrodniczo