Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Go 794/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej nr XIII/93/2011 z dnia [...] r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej

II SA/Bd 991/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum