Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2220/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego