Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 872/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 3 wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

II SA/Gl 355/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o zasądzenie ponoszonych kosztów tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Bd 480/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną

II SA/Kr 1069/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania

II SA/Po 178/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę

II SA/Po 143/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

I OZ 980/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego gruntu wydzielonego pod drogę

II SA/Po 431/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-14

skarg G. A., M. M., K. M., E. A., E. G., E. K., J. Z., W. M., M. K., J. C., T. R., K. K., H. G., M. K. i Miasta P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Po 39/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę w zakresie przyznania kosztów kuratorowi

I OZ 988/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości
1   Następne >   3