Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Łd 596/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

IV SA/Po 141/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-10

Zażalenie na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 1936/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] oku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia o...

II SA/Lu 219/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Łd 808/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce

II SA/Lu 276/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-06-20

skarg G. L. oraz E. R. i M. R. na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Po 746/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę;

II SA/Po 1137/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-30

Skarga [...] spółka z o.o. [...] P. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na udostępnienie nieruchomości

II SA/Kr 1638/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-02

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Łoboz po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu [...] Spółka Akcyjna z siedzibą w K. od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części działek

II SA/Łd 653/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części nieruchomości
1   Następne >   3