Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 355/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o zasądzenie ponoszonych kosztów tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Gl 176/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną w kwestii zażalenia skarżącej Gminy K. na postanowienie dotyczące zwrotu kosztów postępowania zawarte w wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 176/15 w zakresie dotyczącym wysokości kwoty zasądzonej na rzecz Gminy

II SA/Gl 892/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 659/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 597/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej M.B. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Gl 387/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o zwrot kosztów postępowania sądowego

II SA/Gl 985/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 521/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 355/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej

II SA/Gl 1616/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej z urzędu
1   Następne >   2