Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Łd 94/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Łd 93/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] polegającą na niewydaniu decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

II OZ 874/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OZ 875/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OZ 876/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OZ 873/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OZ 944/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OZ 945/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku