Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 148/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrany zasiłek dla bezrobotnych i obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku

IV SA/Wr 11/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Go 567/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej oraz utraty prawa do zasiłku

II SA/Go 877/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Go 988/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie stypendium

II SA/Go 43/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

I OZ 757/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem WSA w Olsztynie , sygn. II SA/Ol 521/13 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oku nr [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Go 433/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego stypendium

II SA/Wa 1436/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-28

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 1005/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-14

Sprawa ze skargi R.J. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 290/11 w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
1   Następne >   2