Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Gl 503/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 852/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 755/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 298/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku strony skarżącej o zwrot kosztów przejazdu na rozprawę

IV SA/Gl 591/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 594/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 755/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 1188/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 413/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

IV SA/Gl 559/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
1   Następne >   +2   6