Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wr 578/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina nr P.005

IV SA/Wa 2220/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 126/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

II SA/Sz 1313/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-05-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie skargi Pana W. K.

II SA/Go 1070/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie odwołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala [...].

II SA/Go 790/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej z dnia [...] r. nr XXIX/198/2012 w sprawie odstąpienia od porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem, a Gminą

III SA/Łd 600/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-25

Sprawa ze skargi Zarządu Powiatu [...] na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Zarządu Powiatu [...] z dnia [...] roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat sieradzki, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2013/2014