Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 724/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia cen biletów wstępu oraz karnetów wstępu dla osób korzystających z kompleksu basenowego

IV SA/Wr 472/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno

II SA/Po 187/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-25

Sprawa ze skargi Gminy Miejskiej [...] na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie zmiany nazwy ulic

II SA/Go 685/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-06-29

Skarga Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

II SA/Po 1184/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-02-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 225/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-29

Sprawa ze skargi G. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie zmiany nazwy ulicy

II SA/Po 123/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-06

Sprawa ze skargi G. W. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie zmiany nazw ulic

II SA/Bd 953/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic w miejscowości Koronowo

II SA/Po 755/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-01

Skarga M. P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych,

II SA/Go 412/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-11-19

Skarga Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVI/219/2018 Rady Powiatu w sprawie powierzenia gminie wykonywania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Miejskiej Biblioteki Publicznej
1   Następne >   2