Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 850/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonywane na zasadzie prawa pomocy za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. P. na zawiadomienie Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

IV SO/Gl 4/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego (celem sporządzenia skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej) w kwestii wniosku pełnomocnika strony o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej