Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Gl 114/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-14

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na niezgodne z prawem czynności związane z administrowaniem cmentarzami komunalnymi w C.

IV SA/Gl 1058/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-12

Sprawa ze skargi L.B. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy realizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 1148/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-14

Sprawa ze skargi L.B. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia akt spółki w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SO/Gl 4/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego (celem sporządzenia skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej) w kwestii wniosku pełnomocnika strony o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej