Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 39/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 987/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

VII SAB/Wa 127/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

II OZ 28/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Ś. w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

IV SAB/Wr 63/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego

VII SAB/Wa 126/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...]