Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

II SAB/Go 36/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 664/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Krakowie , sygn. akt II SAB/Kr 134/14 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Wojewody Małopolskiego

II OZ 1067/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-09

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

IV SAB/Gl 67/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II OSK 1827/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie kosztów postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wr 82/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SAB/Sz 86/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Z. w przedmiocie stwierdzenia, że udział w nieruchomościach objętych księgami wieczystymi nr [...] i [...], prowadzonymi przez Sąd Rejonowy S., stały się własnością gmin, na terenie których są położone

II SAB/Wa 39/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 987/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości
1   Następne >   +2   4