Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SAB/Gl 114/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-14

Sprawa ze skargi A. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania skargi na niezgodne z prawem czynności związane z administrowaniem cmentarzami komunalnymi w C.