Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X

II OSK 1975/19 - Wyrok NSA z 2020-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w B. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie opłaty za szczególne korzystanie z wód