Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ol 478/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003r.

I SA/Ol 480/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2005r.

II FSK 1507/05 - Wyrok NSA z 2006-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości za 2002 r. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania przez WSA w Olsztynie; (...).

I SA/Ol 477/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2002r.

I SA/Ol 481/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2006r.

II FSK 266/07 - Wyrok NSA z 2007-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w O. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2000 r.

I SA/Ka 1023/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wymiaru podatku leśnego za I półrocze 1996 r.

I SA/Ol 650/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2003 r.

I SA/Ol 649/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2002 r.

I SA/Ol 52/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług
1   Następne >   +2   4