Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 93/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-24

Wniosek w przedmiocie wniosku M. K. w sprawie stwierdzenia nieważności aktów własności ziemi

II OSK 1649/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu

IV SA/Wa 1607/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z [...] kwietnia 2020 r., [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania