Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Lu 59/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-05-09

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie zalesienia gruntów rolnych

II SAB/Lu 109/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-28

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę w przedmiocie zezwolenia na zalesienie gruntów

II OSK 500/18 - Wyrok NSA z 2018-05-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi M.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę C. w przedmiocie wyrażenia zgody na zalesienie gruntów rolnych

II OSK 3310/17 - Wyrok NSA z 2018-05-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi M.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę C. w przedmiocie zezwolenia na zalesienie gruntów