Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SAB/Wa 75/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 1) zobowiązuje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do rozpoznania skargi M A na naruszenie przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2014 i wydania rozstrzygnięcia - w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku i zwrotu akt do organu; 2) stwierdza, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuścił się bezczynności i miała ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) wymierza Prezesowi Urz...

VII SAB/Wa 93/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-23

Sprawa ze skargi K R i P R na przewlekłość postępowania Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. stwierdza, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuścił się przewlekłości w postępowaniu dotyczącym rozpoznania wniosku K R i P R o stwierdzenie naruszenia przez przewoźnika lotniczego praw pasażerów, II. stwierdza, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu, IV. zasądza od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywiln...

VII SAB/Wa 231/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

Sprawa ze skargi P. K. w przedmiocie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

VII SAB/Wa 232/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

Sprawa ze skargi małoletniego J. K. reprezentowanego przez ojca P. K. w przedmiocie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

VII SAB/Wa 233/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

Sprawa ze skargi A. J. w przedmiocie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

VII SAB/Wa 63/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-15

Sprawa ze skargi J. B. i J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania do wydania aktu załatwiającego sprawę znak: [...]; II. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie ze skargi J. B. i J. W. na naruszenie przez przewoźnika przepisów rozporządzenia oraz że przewlekłość ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Prezesowi Urzędu Lotnictwa C...

VII SAB/Wa 116/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. zobowiązuje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wydania aktu załatwiającego sprawę znak: [...] w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku; II. stwierdza bezczynność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w rozpoznaniu skarg A B i K B na naruszenie przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia (WE) nr 261/2004, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Prezesowi Urzędu ...

VII SAB/Wa 121/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. zobowiązuje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wydania aktu załatwiającego sprawę zarejestrowaną pod nr [...] w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, II. stwierdza bezczynność organu w prowadzeniu postępowania w sprawie nr [...], III. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, IV. wymierza Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego grzywnę w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych), ...

VII SAB/Wa 247/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-18

Sprawa ze skargi małoletniego O.B. reprezentowanego przez rodziców M. i W. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego I. stwierdza, że Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania z wniosku S.Sp. z o.o. w W. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozp...