Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Kr 48/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 527/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1374/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku dostarczenia oceny stanu technicznego

II OZ 1103/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki budynku

II OZ 1102/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę

II SA/Ke 700/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1163/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Łd 35/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania i legalności użytkowania sieci wodociągowo

II SA/Ke 260/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Ke 372/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-13

Skarga J. i J. małż. K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   100