Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SAB/Op 57/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu w przedmiocie użytkowania budynków na posesji nr [...] przy ulicy [...] w działalności gospodarczej na podstawie wadliwej zmiany sposobu użytkowania oraz nie wydania zakazu użytkowania budynków i obiektów do prowadzonej działalności gospodarczej

II OSK 272/12 - Wyrok NSA z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1299/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania

II OZ 1239/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w T. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyłączy wodociągow...

II SA/Lu 496/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie uchylenia decyzji o nałożeniu określonych obowiązków

VII SA/Wa 760/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2301/11 - Wyrok NSA z 2013-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 193/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Lu 84/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

II SA/Gl 1992/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie podnoszenia rzędnej terenu
1   Następne >   2