Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 458/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 46/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 122/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunty przejęte pod ulicę

I OSK 1843/14 - Postanowienie NSA z 2016-06-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Lu 161/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi W. M., A. S., Z. T. S. i E. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie wniosku o przyznanie rekompensaty

II SA/Rz 108/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SAB/Lu 161/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-18

Sprawa ze skargi W.M., A. S., Z. S. i E. Ł. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie wniosku o przyznanie rekompensaty

II SA/Rz 496/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-07-04

Skarga G. R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

II SA/Rz 819/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skarg: G. W., D. K., H. K., H. W., I. M., J. G., J. K., J. R., M. W., M. W., S. S., T. P. i W. M. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu

I OZ 782/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   3