Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 965/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

I OSK 28/15 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

II SA/Lu 1052/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość