Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 800/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 636/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1336/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

skarg M.P. oraz D.L., I.L., W.Z., I.Z., W.S., G.D. i M.D. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I SA/Wa 1306/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego z dniem 5 grudnia 1990 r.

I SA/Wa 581/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego