Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2506/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością

I OSK 1411/07 - Wyrok NSA z 2008-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomościami

I SA/Wa 1139/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1687/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 404/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 902/17 - Wyrok NSA z 2018-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1117/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1337/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1644/17 - Wyrok NSA z 2018-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1020/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   23