Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Wa 491/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego