Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 714/07 - Wyrok NSA z 2008-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1814/07 - Wyrok NSA z 2008-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

III SA/Po 153/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie udzielenia bonifikaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 134/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności