Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 439/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności